logo

Szeretettel köszöntjük a Nagyteveli Óvoda honlapján!


óra
perc
másodperc
óra hátlap

FŐOLDAL

BEMUTATKOZÁS

 

Köszöntjük Önöket a Nagyteveli Óvoda honlapján!

Bízom benne, hogy az itt található információk segítséget nyújtanak ahhoz, hogy óvodánkat jobban megismerjék.

Mi, az óvoda dolgozói büszkék vagyunk intézményünkre,  lelkiismeretes pedagógiai munkánkra, az óvoda külső és belső környezetére.

Mindent elkövetünk annak érdekében, hogy megfeleljünk annak a bizalomnak, amelyet a szülők tanúsítanak irányunkban, amikor óvodánkra esik a választásuk.

Óvodánk Nagytevelen található. Az Ugodi  Óvoda tagóvodájaként működünk. A fenntartó Nagytevel Község Önkormányzata.

"Gondoljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét,
szaporítja tapasztalatait. Ő azt hiszi csak játszik.
De mi tudjuk, mire megy a játék.
Arra, hogy e világban otthonosan mozgó,
eleven eszű, tevékeny ember váljék belőle."

(Varga Domokos)

 

 

Személyi feltételek

Óvodánk egy csoporttal   működik. Személyi feltételeink a törvényi előírásoknak megfelelőek, a csoportban két óvodapedagógus, illetve egy dadus néni gondoskodik a gyermekek egyéni képességeihez igazodó  fejlesztéséről, illetve a gondozási teendők elvégzéséről. 

Napi háromszori étekzést biztosítunk, melyet az ugodi iskola menzájáról szállítanak az intézményünkbe.

 

Tárgyi feltételek

Az óvodaépület jól felszerelt, esztétikus csoportszobával, fejlesztő játékokkal, tágas játszóudvarral, a kor elvárásainak megfelelő

kültéri játszóparkkal várja  a kicsiket.

Lehetőségeinkhez mérten folyamatosan korszerűsítjük az óvoda helyiségeit, tárgyi eszközeit.

Pedagógiai  hitvallásunk

Óvodánkban folyó nevelő-oktató munka alapja az a pedagógiai program, amelyet nevelőtestületünk a helyi feltételeket, igényeket, elvárásokat ismerve maga írt. Óvodai nevelésünkben kiemelt szerepe van az egyéni képességekhez igazodó, azt messzemenőkig figyelembe vevő és arra építő egyéni fejlesztésnek, az integrált tanulási lehetőségek megvalósításának, a környezettudatos magatartási normák kialakításának.  

Óvodásainkat jó hangulatban, nyugodt, családias környezetben neveljük. Gyermekközpontú, befogadó intézményként  biztosítjuk minden gyermek számára az esélyegyenlőséget, életkorukhoz és fejlettségükhöz alkalmazkodó tevékenységet. Arra törekszünk, hogy óvodáskor végére minél sokoldalúbb, egészséges személyiségekké váljanak.

Nevelőmunkánkban fontos szerepe van a néphagyományok ápolásának. A jeles napokra készülve megismertetjük a gyerekeket elődeink életével, egy-egy jeles naphoz fűződő népszokással. Szükségét érezzük annak, hogy napjaink felgyorsult világában is gyökerük legyen mindennapi tevékenységeinknek, a jeles napok, a helyi hagyományok, az ünnepek pedig keretet adjanak óvodai életünknek. Olyan jeles napok kerülnek be óvodai életünkbe, amelyeket tartalmát közel tudjuk vinni óvodásainkhoz.

Gyermekképünk:
Olyan gyermekek nevelése, akik kötődnek községünkhöz, környezetükhöz. Akik nyitottak, érdeklődőek, önmagukat értékelni tudják, másokat és a másságot elfogadni képesek, együttműködők.

 

"Minden lehetséges, amit közösen, szívvel- lélekkel akarunk."

(Gorkij)

Jeles naphoz kapcsolódó programjaink:

  • Márton-napi játszóház,felvonulás,szeretetvendégség
  • Adventi készülődés,karácsony
  • Adventi hangverseny
  • Farsangolás
  • Húsvét

Az óvodához, az óvodai élethez kapcsolódó ünnepeink:

·    Születésnap, névnap

·         Mikulás-várás,

·         Anyák Napja

·         Évzáró és ballagás

Mindezek erősítik az együvé tartozás érzésének kialakulását, a gyerekek átélhetik az alkalomra, ünnepre való készülődés izgalmát. Nagyon fontosnak tartjuk a családokkal történő együttműködést, sok olyan programot szervezünk, amelybe a szülők is bekapcsolódhatnak.( Márton napi készülődés, kirándulások) A szülői értekezletek segítik a szülők tájékoztatását, illetve fogadóórákon biztosítjuk az egyéni beszélgetést, segítségnyújtást gyermekük problémáit, nevelését illetően. A visszajelzések, partneri elégedettségmérések azt mutatják, a szülők elégedettek az óvodánkkal.

 

        


Szeretnél egy ilyen weblapot teljesen ingyen?
Ez a weboldal a Nanoweb honlapszerkesztővel készült.
© Minden jog fenntartva.